Polityka prywatności i polityka zarządzania plikami cookie

Informacje ogólne.

 1. Operatorem, właścicielem Serwisu Sklep wydawnictwa Board and Dice s.c. jest Board and Dice s.c., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zarejestrowana pod adresem: ul. Wagnera 34/14, 52-129 Wrocław, Polska. NIP: 8992748880, REGON: 022293700.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Cel przetwarzania danych osobowych i sposób ich pozyskiwania:

 1. Świadczenie usług i sprzedaż produktów oferowanych w sklepie internetowym.
 2. Realizacja i procesowanie zamówień
 3. Marketing bezpośredni (jedynie za zgoda użytkownika)
 4. Przesyłanie mailingu w formie newslettera.
 5. Komunikacja bezpośrednia z użytkownikiem w celu procesowania jego zgłoszeń reklamacyjnych.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje – w momencie realizacji procesu zakupu.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Biznes-Host.pl, funkcjonującego pod adresem http://biznes-host.pl/.

Podstawa przetwarzania danych:

 1.  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, sprzedaży produktów i usług  – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług Serwisu.
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 6. w celach marketingowych Operatora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem treści reklamowych oraz subskrypcji newslettera (za zgodą użytkownika).

Pamiętaj, że naszym celem jest pełne zabezpieczenie Twoich danych osobowych, dlatego stosujemy wszeliego rodzaju rozwiązania techniczne i szyfrujące, takie jak szyfrowanie połaczeń za pośrednictwem certyfikatu SSL, autoryzowany i rejestrowany dostęp do kont administracyjnych, zapis działań administratorów i użytkowników w logach systemowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Operatora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia umowy.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Skutek nie podania danych i możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych:

 1. Jeżeli użytkownik nie poda danych, wówczas nie możliwe będzie przeprowadzenie procesu:
  1. rejestracji w Serwisie
  2. skorzystania z usług i produktów oferowanych w serwisie
  3. brak możliwości dokonania zakupu w Serwisie
  4. Dodatkowo brak zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i handlowych, skutkuje brakiem możliwości otrzymywania newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody, jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodę możesz wycofać za pomocą zgłoszenia na adres biuro@boardanddice.com lub za pomoca mechanizmów dostępnych w naszym Serwisie lub systemie mailowym, do którego wgoąd użytkownicy dostają za pośrednictwem stosownych linków, umieszczonych w każdym newsltterze.

Uprwnienia użytkownika

Każdy użytkownik serwisu ma prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli użytkownik chce  skorzystać z jakiegokolwiek z przysługujących mu praw, może przekazać taką informację do Operatora na adres biuro@boardanddice.com.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że Twoje dane są przetarzane w sposób niezgodny z regulacjami prawnymi.

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Podmioty, którym udostepniane są dane osobowe, niezbędne do realizacji usług:
  • podmiot realizujący dostawę towarów (konfekcjonowanie, pakowanie, procesowanie paczek)
  • dostawca płatności (PayPal, operatorzy kart płatniczych wg wskazań użytkowników, banki)
  • biuro rachunkowe, zajmujące się obsługą Operatoea
  • podmiot zapewniający system mailingowy (naszym systemem mailowym jest Mailchimp)
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych, na mocy obowiązujących przepisów.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Dotyczy to wszystkich typów przeglądarek, dostępnych na rynku: Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Internet Explorer oraz Microsoft Edge.
 2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Jak skontaktować się z Operatorem Serwisu?

Wystarczy wysłać do nas maila na adres: biuro@boardanddice.com. Staramy się odpowiadać na każdą wiadomość w przeciągu 24 godzin. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.